Spring til indhold

Nr. Jernløse Skole

Nr. Jernløse Skole har været i gang med et spændende renoverings - og tilbygningsprojekt og fremstår nu som en flot og moderne skole med åbne områder, masser af lys og spændende indretning, der giver plads til undervisning i anderledes rammer.

Kort fortalt

Når klokken ringer ind til første til time kl. 8.00, finder godt 500 elever vejen ind til klassen. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med fokus på digitalisering, faglighed og trivsel og lægger stor vægt på at sende de unge velforberedte - både socialt, fagligt og menneskeligt - videre ud i verden, når de efter 9. klasse forlader vores skole.

Fra 7. klasse er der mulighed for at danne nye venskaber, da vi her tager imod eleverne fra Knabstrup og Undløse skole.

Vi har et velfungerende elevråd, der er delt op i 3 råd; 0.-2. klasse, 3.-6. klasse samt 7.-9. klasse. Fælles for alle tre råd gælder det, at der tales om demokrati og det ansvar man har for at få videregivet information både internt og eksternt. Fra 4. klasse deltager repræsentanterne i et fælles elevråds-kursus.
Elevrådets fornemmeste opgave er, at arbejde med trivsel på skolen samt komme med forslag til nye aktiviteter. Elevrådet har bl.a. haft iværksat et LAN-party for elever på mellemtrinnet og er også med i planlægningen af traditionsdage.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, bl.a. ATK (Aldersrelateret Træningskoncept), LP-Modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), CL (Cooperative Learning) samt Synlig Læring. Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser.

Vi har stor fokus på digitalisering i undervisningen, og har smartboards i alle klasselokaler samt cromebooks til alle elever. Vi arbejder med den nyindkøbte drone, der indbyder til spændende filmindslag omkring skolens aktiviteter – bl.a. i samarbejde med TV Skovvej, der er et TV-projekt med livetransmitterede udsendelser lavet af eleverne. Indslagene vises på intra samt på skolens YouTube kanal.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i de meste af dagligdagen og de små powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor. I overbygningen tilbyder vi valgfag som idræt, musik og friluftsliv. 

Fokus på trivsel

Med fokus på, at trivsel danner grobund for den allerbedste indlæring, tager vi udgangspunkt i de behov der opstår. Vi arbejder med det der virker – er omstillingsparate – og løfter opgaven i et fælles ansvar. Vi vægter det gode og tætte forældresamarbejde højt og inddrager ligeledes eleverne i de to årlige skole-hjem samtaler, helt fra 0. klasse. Vi vægter højt, at alle elever skal føle sig trygge i skolen og have gode personlige, sociale og faglige kompetencer med sig, når de forlader skolen.

På mellemtrinnet benytter vi os af Læsetek – et samarbejde omkring ordblindhed. Vi inddrager digitale hjælpemidler som tager udgangspunkt i klasseundervisningen og har løbende test. Vi afholder en cafédag for både afd. Jernløse, Knabstrup og Undløse, hvor der bl.a. kan opleves foredrag fra en voksen ordblind med fokus på at vise eleverne, at man sagtens kan begå sig i samfundet som ordblind. Dette initiativ er med til at skabe samhørighed og en følelse af, ikke at være alene.

Vi har endvidere et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UUV vejledere (understøttende undervisning), SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi) og vores 5 sagsbehandlere, der i tæt samarbejde med børnene, har til mål, at opnå hurtigere sagsbehandling. Hertil er tilknyttet psykologer, socialpædagog og samskabende pædagoger. De samskabende pædagogers kerneopgave er, at styrke overgangen fra børnehave til skoleafdeling, herunder med fokus på at sikre et stærkt forældresamarbejde. Pædagogerne deltager i både børnehavernes og skoleafdelingernes arbejde med at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling for alle børn i skolegruppen og børnehaveklassen – med et særligt fokus på børn i vanskeligheder. 

Lokal forankring

Vi har en god håndfuld lokale samarbejdspartnere. Musikskolen er bl.a. et godt aktiv, og er et tilvalg der ligger i skoletiden. I 0. klasse går musikskolen ind i et 5 ugers forløb, hvor de komponerer deres egne sange, som de optræder med for skolen og forældrene. Med Holbæk Museum samarbejder vi omkring vores valgfag – kunsthistorie; landskabsmaterialer og historiske vinkler, og får gode input herfra. Idrætsforeningerne tilbyder introduktion til diverse fritidsaktiviteter inden tilmelding og der vil være tilmelding til volley - samt badmintonturnering.

De gode traditioner

Traditioner er med til at danne en ramme om skolen og skabe den gode kultur. Vi kan bl.a. nævne vores musikfestival, Skolernes Motionsdag til Brorfelde for underhuset, de populære lejrskoler for 5. årgang, ryste-sammen-tur i 7. årgang, efter samkøring af nye klasser med afd. Knabstrup og Undløse, lejrskole for 8. årgang, ryste-sammen-tur for 9. årgang samt 7’eren og Jagten - Erhvervsoplysningsdag i Holbæk 18. august.Feedback

Sidst opdateret

11.05.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen